Privacyverklaring

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.
Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens in kunt zien, kunt wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Onze gegevens:
Seal & Go
Luzernestraat 69
2153 GM Nieuw-Vennep
Telefoon: +31 252 629 323
Mail: info@sealandgo.com

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over je geven en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding, of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van jouw persoonsgegevens.

Als je het contactformulier op onze website invult, dan laat je de volgende gegevens bij ons achter:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Als je toegang aanvraagt tot onze zakelijke website, dan laat je de volgende gegevens bij ons achter:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Linked-In profielgegevens
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Of je medewerker bent of eigenaar
 • Eventueel beschikbaar investeringsbedrag
 • Land of luchthaven van interesse

Als je een Online Sealing Ticket koopt via onze website, dan laat je de volgende gegevens bij ons achter: 

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Aankoopinformatie (bijvoorbeeld aankoopdatum en soort product)

Klantenaccount
Wij maken voor jou in ons systeem een klantenaccount aan. Hierin staan je persoonlijke gegevens, zoals naam, factuuradres en telefoonnummer. Hierdoor hoef je niet iedere keer al jouw gegevens opnieuw in te voeren. Ook vind je hier gegevens over jouw eerdere en openstaande bestellingen. Je kunt inloggen met jouw e-mailadres en persoonlijke wachtwoord. Wij zullen de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Betalingsinformatie 
Wij maken gebruik van een beveiligde betaalomgeving waarin je op verschillende manieren kunt betalen. Je betaalt altijd vanuit een beveiligde betaalomgeving (een SSL-verbinding die je herkent aan het “groene slotje” in jouw browser).
Als je een Online Sealing Ticket koopt, word je gevraagd jouw betalingsinformatie te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld en verwerkt door onze externe betalingsprovider. Deze is verantwoordelijk voor het verwerken van je betalingsinformatie binnen de door de wet gestelde beperkingen. Voor meer informatie over hoe jouw betalingsinformatie wordt verzameld en verwerkt, verwijzen we naar de privacyverklaring op de website van onze partner Multisafepay (https://www.multisafepay.com/privacy-cookies/).

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Seal & Go) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hotjar
Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze service te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens je sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Doeleinden
Jouw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

 • Zodat wij contact met je kunnen opnemen voor het beantwoorden van vragen of klachten;
 • Om contact te leggen met potentiële business partners;
 • Om je toegang te verlenen tot onze zakelijke website;
 • Om zakelijke producten of materieel bij je af te kunnen leveren;
 • Voor de verkoop van een Online Sealing Ticket;
 • Voor jouw account op onze website.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk hiervoor zijn. Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.

Jouw rechten
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@sealandgo.com. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn jouw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van jouw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens.

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegevens in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@sealandgo.com. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten dat blijven. Wij vinden het net zo belangrijk dat jouw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en encryptie.

Bewaringtermijn gegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de Nederlandse wet bepaald is.

Algemene Voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd, en opvraagbaar, bij de Kamer van Koophandel.
Onze Algemene Voorwaarden voor Online Sealing Tickets lees je hier.