Belgrade Nikola Tesla Airport

Serbia

At the start of April 2022 Seal & Go opened its brand new location at Belgrade Nikola Tesla Airport in Serbia. You will find us in Terminal 1, 2 & 3.

Seal & Go is offering baggage wrapping services and sells travel accessories and suitcases at its locations at Belgrade Nikola Tesla Airport.

Opening hours

Terminal 1:
Daily 0:00 – 24:00 (24/7)

Terminal 2 (our newest location):
Daily 0:00 – 24:00 (24/7)

Terminal 3:
Temporarily closed

Prices

BASIC PROTECTION: starting at 1200 RSD (foil only)
ULTIMATE PROTECTION: starting at 1400 RSD (foil & bubble)
Baggage Weighing: 100 RSD

CASHLESS PAYMENT PREFERRED

We accept:

 • DinaCard
 • Mastercard
 • Visa
 • UnionPay
 • Apple Pay
 • Google Pay

Umotavanje prtljaga na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu

“Seal & Go pruža usluge umotavanja prtljaga i prodaje putničke dodatke i kofere na svojim lokacijama na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.”

Zaštitite svoj prtljag sa Seal & Go

Seal & Go je pružalac usluga umotavanja prtljaga koji nudi sigurnost i zaštitu vašeg prtljaga tokom putovanja. Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, Seal & Go ne samo da omogućava umotavanja prtljaga, već takođe prodaje različite putničke dodatke i kvalitetne kofere. Ova usluga pruža praktično rešenje za očuvanje integriteta vašeg prtljaga i omogućava vam bezbrižno putovanje. Plus besplatna Seal & Trace nalepnica za praćenje prtljaga.

Radno vreme

Terminal 1:
Svaki dan 00:00 – 24:00 (24/7)

Terminal 2:
Svaki dan 00:00 – 24:00 (24/7)

Terminal 3:
Privremeno zatvoreno

Cene

OSNOVNA ZAŠTITA: počevši od 1200 RSD (samo folija)
KONAČNA ZAŠTITA: počevši od 1400 RSD (folija i balončići)
Merenje prtljaga: 100 RSD

PREDNOST SE DAJE BEZGOTOVINSKOM PLAĆANJU

Prihvatamo:

 • DinaCard
 • Mastercard
 • Visa
 • UnionPay
 • Apple Pay
 • Google Pay
Belgrade Nikola Tesla Airport
Serbia

Price per sealing: Starting at 1200 RSD

More about this location